Producenci
Regulamin

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 


1. Warunki korzystania z witryny

Cała zawartość strony www.handsome-men.pl jest chroniona zapisami prawa autorskiego. Jakiekolwiek przetwarzanie, przekazywanie, kopiowanie, przechowywanie i dystrybucja zawartych w witrynie informacji bez pisemnej zgody kliniki Handsome Men, jest zabronione. Istnieją wykluczenia od tego zapisu.

Klinika Handsome Men udziela zgody na przeglądanie strony www.handsome-men.pl na prywatnym komputerze, a także umożliwia drukowanie kopii lub wyciągów z witryny na wyłącznie prywatny użytek. Wszelka dalsza dystrybucja materiałów jest możliwa jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody kliniki Handsome Men.


2. Zawartość strony

Klinika Handsome Men chroni prawem autorskim całą zawartość strony www.handsome-men.pl. Szczególnej ochronie podlegają pliki tekstowe, zdjęcia, grafika, wygląd i struktura strony. Chroniony jest również sposób graficznej prezentacji powyższych w witrynie internetowej.


3. Znaki towarowe, zdjęcia, grafika i treść

Cała graficzna zawartość strony, szczególnie znaki towarowe, znaki usługowe, zdjęcia, grafika, treść i nazwy handlowe, podlegają ścisłej ochronie prawami kliniki Handsome Men. Wyjątkowo chronione są również logo i symbolika kliniki. Nie udzielamy zgody na przekazywanie licencji do praw do własności intelektualnej kliniki Handsome Men osobom trzecim, a także na jakąkolwiek dystrybucję zawartości strony.


4. Polityka cookies

Do sprawnego przeglądania strony internetowej niezbędne są pliki cookies. Są one wysyłane do Państwa komputera i w ten sposób go identyfikują. Pozwala to na przyspieszenie i uproszczenie pracy serwisu. Pliki cookies nie wyrządzają żadnej szkody na Państwa komputerze, nie ingerują w zawarte na nim dane. Mają Państwo możliwość wyłączenia pobierania plików cookies korzystając z opcji używanej przeglądarki internetowej.


5. Oferty handlowe

Decydując się na przesłanie do kliniki Handsome Men jakichkolwiek ofert handlowych, mają Państwo gwarancję ich przeanalizowania i sprawdzenia. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zamykania wiadomości zawierających oferty handlowe bez podawania przyczyny.


6. Artykuły

Wszelkie treści, w szczególności artykuły zawarte na stronie www.handsome-men.pl., podlegają ochronie zapisami prawa autorskiego. Jako artykuły rozumiane są same informacje, bez komentarza i oceny ich autora.


7. Materiały pomocnicze

Wszelkie informacje umieszczone na stronie www.handsome-men.pl nie mogą być traktowane jako wyznacznik medyczny, kosmetyczny i naukowy. Artykuły zawierają porady, wskazówki i informacje pomagające w rozwiązaniu problemów z owłosieniem.


8. Mailing (korespondencja reklamowa)

Wysyłając do nas formularz kontaktowy akceptują Państwo regulamin sklepu. Oznacza to wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną reklam i ofert handlowych Kliniki Handsome Men. Mogą Państwo odstąpić od zgody na otrzymywanie newslettera. W tym celu prosimy o wysłanie informacji na nasz adres e-mail: newsletter@handsome-men.pl.


Zastrzegamy wszystkie prawa nieprzyznane powyższym wprost.

 


Regulamin sklepu internetowego Handsome Men

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Handsome Men prowadzony jest przez Klinika Handsome Men Spółka Cywilna R.Gzela & Z.Homa, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jaśminowa 25, o numerze NIP 547-10-01-734 REGON: 070524970
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2

DEFINICJE 

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Handsome Men czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca - Klinika Handsome Men Spółka Cywilna R.Gzela & Z.Homa, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jaśminowa 25, o numerze NIP 547-10-01-734 REGON: 070524970
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem sklep.handsome-men.pl

 

§ 3

KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Jaśminowa 25, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@handsome-men.pl
 3. Numer telefonu: (+48) 33 811 24 69
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Sklep zajmuje się sprzedażą kosmetyków i artykułów fryzjerskich. Obrót tymi materiałami odbywa się za pośrednictwem internetu.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 

§ 5

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia Użytkowników przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16
 2. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni.
 3. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. przelew
  2. gotówka
  3. pay u
 4. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 5. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 6. Do zamówionego w Sklepie towaru zostanie przy wysyłce dołączony dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, na życzenie faktury VAT.
 7. Termin dostarczenia przesyłki na dany adres jest uzależniony od
  1. Dostępności towaru w sklepie
  2. Terminu wpłynięcia płatności przelewem bankowym na konto Sklepu
  3. Potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez zatwierdzenie linku wysyłanego na adres e-mail klienta.

 

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

 

§ 7

REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z: a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

 

§ 9

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 02 Nr101 poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik przy dokonywaniu zakupu w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Klinikę Handsome Men Spółka Cywilna R.Gzela & Z.Homa, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jaśminowa 25 przekazanych danych osobowych w celach administracyjnych, a także w celach informacyjnych i marketingowych związanych z promowaniem działalności Sklepu w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Klinika Handsome Men Spółka Cywilna R.Gzela & Z.Homa, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jaśminowa 25

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl